عشق

 

مینو: رهام! عاشقتم.

رهام: کار ساده ای نیست. [سرش را به راست و چپ تکان می دهد.]

 

/ 3 نظر / 21 بازدید
نیوشا

اثر فوق العاده ای روی سفتی پوست دارد [گل][گل][گل][گل][گل][گل][خداحافظ]

دوست شما

در زندگي تو هر چيزي زاييده شعور تو است. اگر آگاهي‏ات دگرگون شود، محصولات و فرزندان آن هم دگرگون مي‏شوند. خوبي و بدي، بيماري و شفا، رنج و راحتي، فقر و ثروت، ضعف و قدرت، كوچكي و بزرگي و همه مظاهر زندگي و مرگ ناشي از نوع و فرم شعور است. خداوند بواسطه آنچه در ذهن و قلب توست، با تو رفتار مي‏كند، از تو مي‏گيرد و به تو مي‏بخشد.