ای ایران

ای ایران

ای ایران ای مرز پر گهر

ای خاکت سر چشمه هنر

دور از تو اندیشه بدان

پاینده مانی تو جاودان

ای.. دشمن ار تو سنگ خارهای من آهنم

جان من فدای خاک پاک میهنم

مهر تو چون شد پیشه ام

دور از تونیست اندیشه ام

در راه تو کی ارزشی دارد این جان ما

پاینده باد خاک ایرانما


سنگ کوهت در و گهر است

خاک دشتت بهتر از زر است

مهرت از دل کیبرون کنم

در گوبی مهر تو چون کنم

تا.. گردش جهان دور آسمان بپاست

نورایزدی همیشه رهنمای ماست

مهر تو چون شد پیشه ام

دور از تو نیست اندیشه ام

در راه تو کی ارزشی دارد این جان ما

پاینده باد خاک ایران ما


ایرانای خرم بهشت من

روشن از تو سرنوشت من

گر آتش بارد به پیکرم

جز مهرت دردل نپرورم

از.. آب و خاک و مهر تو سرشته شد گلم

مهر اگر برون رود گلی شوددلم

مهر تو چون شد پیشه ام

دور از تو نیست اندیشه ام

در راه تو کیارزشی دارد این جان ما

پاینده باد خاک ایران ما

 

این شعر مورد علاقه من است.

و چند بیت اولش را حفظ کردم و در حالی می خوونم.

مامانی قول داده که خوبه خوب به من یاد بده.

/ 3 نظر / 5 بازدید
مرتضی

سلام منم از این شعر خوشم میاد ... راستی من نفهمیدم پسر کوچولو اینجا دست به قلم میشه یا بابایی و مامانی یا هر سه ؟

زمانه مامان پرهام

سلام خانمی امیدوارم رهام دیگه خوب خوب شده باشه منم این شعر را دوست دارم امیدوارم همه اش را حفظ کنی پسر باهوش[ماچ]