به بابائي به خاطر داشتن همچين همسري حسوديم ميشه 21.gif

Image Hosted by Photo Hosting - Free Image Hosting

/ 6 نظر / 14 بازدید
Mehrpou

خيلی با حال بود. پدر و پسر خوب همدست شدند. زنده باد مامانی.

paybarah

خوش به حال مامانی که مردهای خونه بخاطرش حسود هم شدن

مامان آرمان

عکس فوق العاده است. به مامانی و بابايی بگو يه ماچ آبدار ازت بگيرن برای من!

Mehrpou

عکس فوق العاده است.

باباي فردا

ای خدا اين عکس شاهکاره... من حسوديم شد و با اجازه می خوام از اين ايده استفاده کنم و برای خودم يه عکس اينطوری با دخترکم بگيرم... عکس لوگو هم بی نظيره و خيلی خوشگله

So Lonely

ميدوني كه من به چي حسوديم ميشه؟ به هر چيزي كه تو و ماماني و بابايي با هاش در تماس هستيد. اصلأ من به عالمي كه در آن هستيد حسوديم ميشه. مثلأ اين دوربيني كه شما داريد خوشبخت ترين دوربين عالم است. من مجسمه اين عكس را خواهم ساخت و به شما هديه خواهم كرد.