خون بازی

سلام.

این اسم یک فیلم نیست...... این یک ماجرای واقعی است ......

دیشب نه شب قبلش مامانی به من گفته بود بریم خوونه خون بازی می کنیم.

من هم بعد از شام بهش گفتم: مامانی بریم خون بازی دیگه.

بابایی هم با تعجب به مامانی نگاه کرد و گفت: خون بازی؟ یعنی چی؟ این بازی چیه؟

مامانی هم گفت: چیزه خاصی نیست. اما وسایلش را نداریم! رهام, فردا من وسایلش را می خرم. اون وقت بازی می کنیم.

من هم گفتم: نه همین امشب.....

خلاصه من و مامانی رفتیم تو اتاق و خون بازی کردیم.

بابایی هم مشغول کار بود و حواسش به ما نبود.

و حالا دیشب چه اتفاقی افتاد.....

موقع خواب من دوباره به مامانی گفتم اول خون بازی بعد خواب.....

مامانی هم بساط خون بازی را پهن کرد و ما مشغول بازی شدیم.

در همین هنگام بابایی وارد شد و با تعجب ما را نگریستن کرد.....

گفت: دارین چه کار می کنین؟

ما هم گفتیم خون بازی!

من و مامانی یه رهام ساخته بودیم (با لباس های من و مهره گل سر مامانی) و مامانی از من پرسید رهام گرسنه است حالا چه کار می کنه؟

من هم یه مهره برداشتم گذاشتم دهن رهام و گفتم غذا می خوره.

مامانی گفت بقیه اش را بازی کن تا بابایی ببینه.

من هم شروع کردم.

-غذا می ره تو دل رهام اونجا قاطی می شه

- می شه خون

- بعد یه نخ برداشتم و مهره را نخ کردم

- خوب این هم خون که غذا سوارش شده

- حالا دست رهام گرسنه است

- دست که دهن نداره غذا بخوره

- پس خون غذا می بره برای دست

و همین طور بقیه اعضا را گفتم.....

بعد مامانی گفت ای داد بی داد رهام دستش را با چاقو برید......

رهام هم اون نخ را گذاشت بیرون دست رهام بازی و گفت داره خون میاد. مامانی هم به دست رهام بازی چسب زد.

و بابایی هم دیگه با لبخند به من نگاه می کرد.

 

میدونید چرا مامانی با من این بازی را کرد.... چون من پرسیده بودم مامانی! چرا دستمون می بره, خون میاد؟ خون از کجا میاد؟ همه آدم ها خون دارن؟ همه جای ما خون داره؟

 

/ 5 نظر / 5 بازدید
نیوشا

ماسک برای تورم اطراف چشم [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][خداحافظ]

شقایق

خیلی جالب بود خون بازیییییییییییییییییییییییییی[ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ] در ضمن ممنونم به ما سر زدید[گل][گل][گل]

لیلی مامان یونا

سلام خوش به حال رهام جون که مامانی به این با حوصلگی داره. [لبخند][قلب][ماچ][خداحافظ]

زمانه مامان پرهام

چه بازی قشنگی مامان رهام مرسی که نوشتی تا ما هم یاد بگیریم آفرین به این رهام باهوش و دانا [ماچ][ماچ]

وروجک

سلااااام قشنگم[ماچ][ماچ] میگم اگه سوال نجومی داری عمو مرتضی هستا[نیشخند][چشمک]