سلام. سامتی. آبله مرغون. تب. خال خالی.

و برداشت شما از همین چند کلمه نشون می ده که من بر اثر آبله مرغون خال خالی شدم و حوصله ندارم.

اما همچنان به شیطنتم ادامه می دهم.

/ 5 نظر / 15 بازدید
زینب الف

سلام. وای چه کار خوبی کردین که این کوچولو رو وبلاگدار کردین! الهی زودتر آبله مرغونش خوب بشه. [گل][گل][گل]

کودک نفهم

ایشاالله که آقا کوچولو زودی خوب بشه[گل][گل][گل]با دسته گل اومدیم عیادت [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]

آرزو

الان که فصل آبله مرغان نیست ؟!

وروجک

الاهیییییی بمیرم[گریه][گریه][گریه][ناراحت]