سلااااااااااااااااااااااااام. خوبيد ؟!

من که خيلی خوبم.

( الان اگر مامانی بود فوری می‌زد به تخته٬ چون با خودش فکر می‌کنه که من زود زود مريض می‌شم.)

 

من با اينکه خيلی ريزه ميزه هستم - به عکس‌هام نگاه نکنيد٬ من خيلی ريزم - اما کلی برای خودم استعداد به خرج می‌دم.

مثلا ديگه وقتی مامانی ازم می‌پرسه بابايی کو ؟ فوری بابايی را پيدا می‌کنم. يا اينکه بابايی عکس چهارشنبه سوريمو بزرگ کرده٬ قاب کرده زده به ديوار٬ بعد هر موقع ازم می‌پرسه نی‌نی کو؟ من برمی‌گردم و عکسم را می‌بينم و هی بال بال می‌زنم و ذوق می‌کنم.

ولی بابايی گاهی شيطنت می‌کنه و وقتی خوونه‌ نيستيم از من می‌پرسه نی نی کو؟ و من هم هی دنبال عکسم می‌گردم و بابايی می‌خنده.

 

راستی بای بای کردن رو هم ياد گرفتم.

فعلا بايد برم هام هام بخورم. بای بای.

/ 7 نظر / 11 بازدید
paybarah

آفرين به اين پسری زرنگ و با استعداد

باباي فردا

خيلی با مزه و خوردنی ميشين شما فسقلی ها در لحظه لحظه بزرگ شدن و شکوفا شدنتون و من عاشق بابای کردن بچه های کوچيکم...

oliera

سلام رفيق کوچولو٬ چطوری؟ پس چرا بزرگ نميشی تو؟ نم فکر ميکنم هام کم ميخوری. مواظب خودت باش. مواظب بابايی و مامانی هم باش٬ گاهی وقتا بايد خيلی مواظب بزرگترا بود آخه فکر ميکنن خيلی بزرگن بعدش ميرن کارای خطرناک ميکنن.

ariana

سلام پسر خاله جونم که اينقده بزرگ شده منم واست ميزنم به تخته ريزه ميزه نيستی که،خوشتيپی بابای نگاه نمکی پسر خالم و دوست داره که هی بهش ميگه منم بودم کلی ذوق ميکردم وقتی دنبال عکس نينی ميگشتی

dorna

حالا اگه گفتی نی نی کو.تازه از قديم گفتند فلفل نبين چه ريزه بشکن ببين چه ورووجکه

باباي فردا

فکر کنم از بابايی عزيزت يه کلکی ياد گرفتم و خط آخر اين پست شيطنت شيرين پدرانه را يادم داد که حتما بايد به وقتش اجرا کنم.

مانیا

دلم رو بردی که آخه تو نيم وجب بچه