من در اورامان تخت

 این من و shoun the sheepهستیم.

اون پشت سری هم روستای اورامان تخت کردستان هست.

جاتون خالی.... دو روز راه پیمایی تو طبیعت بکر کردستان با مردمان خوب و مهربونشون داشتیم. 

/ 1 نظر / 37 بازدید
بابایی

این مرد کوهنورد منه.. خم به ابرو نیاورد.. تازشم حتی وقتی بقیه استراحت میکردن ایم آقای محترم شروع میکرد به ورجه وورجه کردن.. عشقه دیگه کاریش نمیشه کرد :-)