بعدا توضيح ميدم.


قول ميدم.


در ضمن اصلا نگران نشيدها..../ 3 نظر / 14 بازدید
بابای فردا

از اين پست آخری چيزی سر در نياوردم پس فرصتی شد تا برم و يه عالمه عکسی را که نديده بودم ببينم... بی نظير و يکی از يکی قشنگ تر... اون عکس حمله به ماهی تابه حرف نداره و عکس نشسته در گوشه تخت خواب را هم خيلی دوست داشتم

khan daii

bimazeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee melatoo sare kar mizarii Khan daiiiii